lapsehoiu teenus puudega lapsele

Tegevusluba nr 1-1/1945-k, 28.10.2013 - 27.10.2018

Teenust rahastatakse riigieelarvest või lapsevanema poolt.

TEENUST SAAB LAPSEVANEM TAOTLEDA LINNAOSAVALITSUSEST

Teenuse osutamiseks sõlmitakse teenuse rahastaja (Linnaosavalitsus),  teenuse kasutaja (Lapsevanem) ja teenuse koordineerija (EIT Tugiliisu) vahel kolmepoolne Leping. Lepingu võib sõlmida ka Linnaosavalitsuse ning EIT Tugiliisu vahel või Lapsevanema ja EIT Tugiliisu vahel.

 Lapsevanem võib ka ise Teenust rahastada.

Teenust osutatakse lapse kodus, lapsehoidja haridust omavate EIT Tugiliisu töötajate poolt.

Teenust koordineerib EIT Tugiliisu töötaja, sõlmides lepingud, kogudes töötajate aruanded ning arveldades töötajate töötasud.

Lapsehoidja tööd lapsehoiuteenuse osutamisel juhendab Teenuse kasutaja ( Lapsevanem ).

Peale Lepingu sõlmimist esitatakse teenuse rahastajale arve.

Lapsehoiuteenust osutava EIT Tugiliisu töötajaga sõlmitakse Käsundusleping.

Töötaja on kohustatud esitama EIT Tugiliisule aruande tehtud tööst lepingu alusel.

 Lapsevanem  ja lapsehoidja esitavad teenuse osutamise kohta mõlema poolselt allkirjastatud aruande, peale teenuse osutamise lõppemist.

 Peale aruande esitamist ning rahastajale esitatud arve laekumist tasutakse Lapsehoidjale teenuse osutamise eest arvestatud töötasu.

 Riigieelarvest rahastatava teenuse maksimaalne maksumus

2014. aastal on 402,00 €

Teenuse maht, kasutades EIT Tugiliisu teenust on 50 tundi.

 Teenuse maksumus on 8,04  € tund, millest:

 4,63 € on töötajabruto töötasu

1,57 €riigimaksudeks

( palgafond 6,2  €)

1,84 € koordineerija halduskulude katteks

 Näide:

EIT Tugiliisu poolt osutatava teenuse ostmisel on võimalik lapsehoiuteenust kasutada 50 tundi aastas.

Riigieelarvest rahastatav lapsehoiuteenus 402 €

Töötaja brutotöötasu 231,50  €, millest arvestatakse maha tulumaks 46,67€ .

Teisteks riigimaksudeks töötasult 78,50  €

Koordineerimise ja halduskulude katteks 92,00 €

TÖÖTAJA NETOPALK 175,50 €