Ettepanekute, kiituste ja kaebuste esitamise ja lahendamise kord

Ettepanekute, kiituste ja kaebuste menetlemise eesmärgiks on Erivajadustega Inimeste Toetusühingu Tugiliisu esitatavate ettepanekute, kiituste ja kaebuste võimalikult kiire läbivaatamise ja lahendamise tagamine. Lahendamise kord on kavandatud ja rakendatud nii, et tõsta klientide rahulolu ja kaasatust ning parendada teenuse osutamise kvaliteeti. Kõik Tugiliisu töötajad, kes osalevad ettepanekute, kiituste ja kaebuste menetlemise protsessis peavad jälgima konfidentsiaalsuse tagamise nõudeid.

1. Ettepanekute, kiituste ja kaebuste esitamise kord

1.1.   Ettepanekuid, kiitusi ja kaebusi saab esitada vabas vormis nii kirjalikult kui ka suuliselt

1.2.   Kirjaliku kaebuse, kiituse või ettepaneku saab panna kaebuste, kiituste ja ettepanekute postkasti, mis asub tugikeskuse tegevustoas

1.3.   Postkasti tühjendatakse kord nädalas

1.4.   Kirjaliku kaebuse, kiituse või ettepaneku võib esitada kirjalikult Tugiliisu kodulehel

1.5.   Suuliselt võib ettepaneku, kiituse ja kaebuse esitada otse tegevusjuhendajale või tugikeskuse teenuste koordinaatorile, kes ise paneb suulist kaebust, kiitust ettepanekut kirja

1.6.   Kiireloomuliste kaebustega  pöörduda otse teenuste koordinaatori või juhataja poole

2.     Ettepanekute, kiituste ja kaebuste menetlemine

2.1.   Ettepanekuid, kiitusi ja kaebusi menetlevad teenuste koordinaator, tegevusjuhendajad ja  juhataja

2.2.   Teenuste koordinaator registreerib kõik kirjalikud ja suulised ettepanekud, kiitused ja kaebused kaebuste, kiituste ja ettepanekute registreerimislehele ning säilitab ettepanekute, kiituste ja kaebuste kaustas

2.3.    Registreeritud kaebusi, kiitusi ja ettepanekuid menetletakse igakuuisetel koosolekutel, kus määratletakse isikut, kes tegeleb kaebuse/ ettepaneku lahendamisega

2.4.   Kaebuse lahendaja edastab kogutud materjalid koos omapoolse kirjaliku seisukohaga tähtaegselt juhatajale ning materjalid lisatakse kaebuste ja ettepanekute kausta

2.5.   Juhataja vaatab esitatud materjalid üle ja kiidab heaks otsust

2.6.   Kui otsust ei saa heaks kiita, korraldab juhataja vajadusel täiendava andmete kogumise, arutelu ja vastuse korrigeerimise

2.7.   Juhataja võib vajadusel kaebuse lahendamiseks ja materjalide kogumiseks ning lahenduse leidmiseks korraldada sisejuurdluse või moodustada komisjoni

2.8.   Anonüümsed ettepanekud ja kaebused ei menetleta, vaid edastatkse informatsiooniks asutuse juhile

2.9.   Postkasti pandud kirjad, mis on adresseeritud väljapoole asutust, saadetakse vastavalt adressaadile

3.     Ettepanekutele, kiitustele ja kaebustele vastamine

3.1.    Kaebuste ja ettepanekute avaldajatele vastatakse suuliselt 1 kuu jooksul kaebuse või ettepaneku     esitamise kuupäevast alates

3.2.    Kiitus avalikustatakse esimesel võimalusel peale selle saamist

3.3.    Juhataja vaatab kaebuse lahendaja esitatud materjalid üle ja kiidab heaks otsust, mille alusel vormistatakse ning saadetakse välja kaebuse/ettepaneku vastus

3.4.    Kui Isik ei ole rahul asutusest saadud vastusega, võib pöörduda juhtumikorraldaja poole

4. Dokumentide säilitamine

4.1. Ettepanekute, kiituste ja kaebuste menetlemisel kogutud dokumentide säilitamise     korraldab teenuste koordinaator.

KONTAKTID

Sotsiaalkindlustusamet

Endla 8, 15092 Tallinn

Tel: 612 1360

e-post: Info@sotsiaalkindlustusamet.ee

Eesti Patsientide Esindusühing (EPE)

Tallinna Kontor

Kaupmehe 14, 10114 Tallinn

Tel: 656 6429

e-post: epey@epey.ee

Õiguskantsleri Kantselei

Kohtu 8, 15193 Tallinn

Tel: (+372) 693 8404

e-post: Info@oiguskantsler.ee

Sotsialministeerium

Gonsiori 29, 15027 Tallinn
e-post: info@sm.ee
Tel: 626 9301, faks: 699 2209
Tööaeg: 8:30-17:00

Politsei- ja Piirivalveamet

Pärnu mnt 139
tel: 612 3300 (E-R 8.00-18.00)
e-post: ppa@politsei.ee

Politsei hädaabinumber 110

Põhja Päästekeskus

Raua 2, Tallinn 10124
Telefon 628 2100
E-post: pohja@rescue.ee

Terviseamet

Paldiski mnt 81

Tel 6943500

E-mail: kesk@terviseamet.ee

Andmekaitse Inspektsioon

Väike-Ameerika 19

Telefon 627 4135

e-post: info@aki.ee

AS Hoolekandeteenused

Merimetsa tee 1

Tel: 6771250

e-post: Info@hoolekandeteenused.ee

KUI SOOVID AIDATA..

Iga päev ei pea tegema midagi Suurt,
aga alati võib teha Midagi head!

Koostööpartnerid