Eetilise tegutsemise põhimõtted

Eetilise käitumise põhimõtete eesmärk on toetada töötajat igapäevases töös, abistades toimetulekuraskustega inimesi ja väärtustades sotsiaaltöö, kui eriala mainet.

Klient – iseseisvaks toimetulekus abi vajav isik.

Sihtgrupp – iseseisvaks või leibkondlikuks toimetulekuks abi vajav laiem inimeste ring.

EIT Tugiliisu töötaja käitumise eetilised põhimõtted:

 

Eetilise käitumise põhimõtete koostamisel on kasutatud „Sotsiaalala töötaja eetikakoodeksit“, koostaja Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon.

KUI SOOVID AIDATA..

Iga päev ei pea tegema midagi Suurt,
aga alati võib teha Midagi head!

Koostööpartnerid