Eetilise tegutsemise põhimõtted

Eetilise käitumise põhimõtete eesmärk on toetada töötajat igapäevases töös, abistades toimetulekuraskustega inimesi ja väärtustades sotsiaaltöö, kui eriala mainet.

Klient – iseseisvaks toimetulekus abi vajav isik.

Sihtgrupp – iseseisvaks või leibkondlikuks toimetulekuks abi vajav laiem inimeste ring.

EIT Tugiliisu töötaja käitumise eetilised põhimõtted:

 

Eetilise käitumise põhimõtete koostamisel on kasutatud „Sotsiaalala töötaja eetikakoodeksit“, koostaja Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon.

KUI SOOVID AIDATA..

Iga päev ei pea tegema midagi Suurt,
aga alati võib teha Midagi head!

Koostöö partnerid