Asutus Ja Eesmärgid

Oleme mittetulunduslik eraõiguslik sotsiaal-ja erihoolekande teenuseid osutav asutus.  Pakume ja arendame kogukonna põhiseid teenuseid mõõduka ja raske  intellektipuudega täiskasvanud inimestele, kes ei vaja järelvalvet ja hooldust. Osutame ka teisi sotsiaalhoolekande teenuseid erivajadustega inimeste  ja nende perekondade toetamiseks toimetulekuks tavapärases keskkonnas.

Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu loodi 15. detsember 2000. aastal. Organisatsiooni tegevuse juured ulatuvad aastasse1998, kui Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit asus erinevate projektide toetusel osutama teenuseid  vaimupuudega inimestele.  Tallinna linn hakkas toetama suvist päevahoiu teenust raske ja sügava vaimupuudega lastele. Täiskasvanud vaimupuudega inimesed hakkasid koos käima Tallinna Kodulinna majas, esialgselt vabatahtlikuse alustel. Sotsiaalhoolekandes toimus palju arenguid ja seaduse muudatusi, hakkasid kehtima uued põhimõtted ning lähenemised erivajadustega inimestesse.

Seoses sellega, et vaimupuudega inimesi enam ei saadetud täiskasvanuks saamisel lastekodust hooldekodusse tekkis esimene rühmakodu Pihlaka tänava sotsiaalmajas, kuhu asus elama kuus inimest.

Aastal 2002 võeti vastu uus Sotsiaalhoolekande seadus, mille raames riik korraldab tänaseni 9 erinevat erihoolekandeteenust psüühikahäirega inimestele. Alates aastast 2002 osutab EIT Tugiliisu kogukonna põhiseid erihoolekande teenuseid vaimupuudega inimestele.

Omame juba pikaajalist ja väärtuslikku kogemust erihoolekande teenuste ja sotsiaalteenuste pakkumisel ja arendamisel.

Meil töötavad hea ettevalmistusega töötajad — tegevusjuhendajad, sotsiaaltöötajad ja teised spetsialistid.

Meie meeskond teeb pidevat koostööd  Enese-esindajatega. Enese –esindajad on vaimupuudega inimesed, kes ise enda õigusi ja soove esindavad.

Meie Sihtgrupp:

Meie sihtgrupp on raske ja mõõduka intellektipuudega inimesed, kes soovivad elada võimalikult iseseisvat elu tavapärases keskkonnas. Meie poolt osutatavad erihoolekandeteenused ei sisalda hooldust ja järelvalvet.

Meie eesmärk:

on intellektipuudega inimese võimalikult iseseisva elu toetamine. Töötame koos kliendi ja tema lähedastega, pakkudes igakülgset, individuaalsetest vajadustest lähtuvat tuge, et toetada inimese elukvaliteeti ja aidata vaimupuudega inimesel leida oma koht ühiskonnas.

Lisaks erihoolekande teenuste pakkumisele, tegeleme valdkonna spetsialistide nõustamise ja koolitamisega ning aitame ühiskonnas kummutada müüte ja vähendada intellektipuudega inimeste sildistamist.

KUI SOOVID AIDATA..

Iga päev ei pea tegema midagi Suurt,
aga alati võib teha Midagi head!

Koostöö partnerid