Mis on vaimupuue?

Vaimupuue ei ole haigus. Vaimupuue on eelkõige inimese intellektuaalsete võimete piiratus, mitte aga tema muude iseloomulike oskuste, näiteks võime rõõmustada või end hästi tunda kahjustumine. Vaimupuudega inimesed vajavad pidevat, elukestvat abi ja tuge.

lisateavet

Mis on Tugiliit?

Oleme mittetulunduslik eraõiguslik sotsiaal-ja erihoolekande teenuseid osutav asutus. Pakume ja arendame kogukonna põhiseid teenuseid mõõduka ja raske intellektipuudega täiskasvanud inimestele, kes ei vaja järelvalvet ja hooldust. Osutame ka teisi sotsiaalhoolekande teenuseid erivajadustega inimeste ja nende perekondade toetamiseks toimetulekuks tavapärases keskkonnas.

lisateavet

Uudised ja sündmused

Meie Facebookist

There are no objects in this facebook feed.

KUI SOOVID AIDATA..

Iga päev ei pea tegema midagi Suurt,
aga alati võib teha Midagi head!

Koostöö partnerid