Meie kvaliteet

Meie kvaliteet

Tugiliisu rakendab Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimise süsteemi (EQUASS). Teenuste kvaliteeti tagame rakendades igapäevaselt Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimise süsteemi EQUASS põhimõtteid. Tugiliisu teenustele oli omistatud EQUASS Assurance kvaliteedimärk aastal 2015. Alates 2017 aasta Tugiliisu ei ole taotlenud EQUASS Assurance kvaliteedimärki pikendamist kuid asutuse siseselt jätkub teenuste kvaliteedi tagamine EQUASS kvaliteedipõhimõtete ja Eesti erihoolekandeteenuste kvaliteedijuhise järgi.

Kvaliteedi tagatakse avatuse ja koostöö väärtustamisega. Avatuses suheldakse kolleegidega maailma erinevates riikides. Kasutatakse oma töös kogemuspõhist, teadus- ja tõenduspõhist metoodikat. On avatud uudsetele metoodikatele, kuid konservatiivsed säilitamas vana ja head. Uuega hoiame ennast kursis käies konverentsidel, osaledes projektides, otsime ise uut informatsiooni internetist. Tugiliisu on üle Euroopalise erihoolekandeteenuste ühenduse liige (EASPD), Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliidu liige, Vabaharidusliidu liige ning Eesti teenuste osutajate liidu liige. Tugiliisu on ülikoolidele ja rakenduslikele kõrgkoolidele praktikabaasiks.

Tugiliisu teeb pidevat koostööd teiste rehabilitatsiooni asutustega ja organisatsioonidega. Väga oluliseks peab Tugiliisu individuaalset lähenemist inimesele, meeskonnatööd ja võrgustiku koostööd. Perioodilised koosolekud tagavad hea teoreetilise baasi. Kolleegidega arutelud keerulisemate lugude üle, suurendavad kõigi kogemusi ja teadmisi. Aruteludesse kaasatakse kohalike omavalitsuste esindajaid ja võrgustiku liikmeid.Kvaliteedi osaks on inimese privaatsuse hindamine ja tema isikuandmete kaitse ja väärtustamine. Inimese ja tema võrgustiku nõustamine on olulised kvaliteetse lõpptulemuse saavutamiseks.

Tugiliisu asutuse eesmärgiks teenuste kvaliteedi valdkonnas on pakkuda oma klientide ja huvigruppide vajadustele vastavaid tulemuslikke teenuseid, mis aitaksid tõsta teenusesaaja elukvaliteeti ning toetaksid teda eneseteostusel.

Teenuste kvaliteedi tagamiseks järgime keskuse tegevuses ja teenuste pakkumisel järgmiseid kvaliteedipõhimõtteid:

KUI SOOVID AIDATA..

Iga päev ei pea tegema midagi Suurt,
aga alati võib teha Midagi head!

Koostöö partnerid