Igapäevaelu toetamise teenus

Erivajadustega Inimeste Toetusühing ( EIT ) Tugiliisu osutab igapäevaelu toetamise teenust Tallinnas ja Harju maakonnas elavatele täiskasvanud vaimupuudega inimestele.

 

Teenus on mõeldud kodus elavale psüühikahäirega täisealisele, kes vajab toetust ja abi igapäevaelu tegevustes.

Teenuse eesmärk on tagada inimese parim võimalikult iseseisev toimetulek ja areng ning toetada tema ühiskonnaelus osalemist.

Mida teenusel tehakse? 

Millal teenust osutatakse? Teenust osutatakse vajadust mööda inimesele sobivas kohas kokkuleppel teenuseosutajaga. Selleks võib olla päevakeskus, inimese kodu või muud koht teenuse tegevustest lähtuvalt. Teenuseosutaja korraldab tegevusi inimese vajaduste järgi.

Mille eest tuleb tasuda? Kui teenuseosutaja pakub ka toitlustamist, siis tasub inimene selle eest ise.

 

Kuidas saad teenusele?

Esita palun oma avaldus sotsiaalkindlustusametile, et soovid saada erihoolekande teenust.

Avalduse esitamiseks on sul viis võimalust – vali, milline neist on sulle mugavam:

Täpsemat infot ja nõustamist erihoolekande teenuste kohta saad teenuste konsultandilt.

Avalduse ja muude dokumentide esitamisest alates 40 tööpäeva jooksul võtab erihoolekande konsultant sinuga ühendust ja annab teada, kas ja millise teenusega saab sinu elu ja toimetulekut paremaks muuta.

Kui oled saanud suunamisotsuse igapäevaelu toetamise, toetatud elamise või töötamise toetamise teenusele

KUI SOOVID AIDATA..

Iga päev ei pea tegema midagi Suurt,
aga alati võib teha Midagi head!

Koostöö partnerid