Toetatud elamise teenus

Erivajadustega Inimeste Toetusühing ( EIT ) Tugiliisu osutab toetatud elamise teenust Tallinnas ja Harjumaakonnas elavatele täiskasvanud intellektipuudega inimestele.

 

Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes suudab enda eest hoolitseda ja juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega, kuid vajab toetust iseseisvalt elades.

Teenuse eesmärk on pakkuda inimesele tuge võimalikult parima toimetuleku tagamiseks iseseisvalt elades.

Mida teenusel tehakse? Inimest juhendatakse tema majapidamise korraldamisel, sh eelarve koostamisel, eluruumi kasutamise ja selle hooldamisega seotud teenuste korraldamisel ning -kasutamisel. Kui inimene elab teenuseosutaja eluruumides, toetatakse inimest talle iseseisva elamispinna leidmisel ja iseseisvaks elamiseks ettevalmistamisel. Teenusel abistatakse inimest elukorraldusega seotud reeglites kokku leppimisel ning nende täitmisel.

Millal teenust osutatakse? Teenuse osutamine toimub vastavalt vajadusele inimesele sobivas kohas kokkuleppel teenuseosutajaga. Selleks võib olla inimese kodu, päevakeskus või muu koht olenevalt teenuse tegevustest. Teenuseosutaja viib teenuse tegevusi läbi vastavalt inimese vajadusele.

Mille eest tuleb tasuda? Elades teenuse osutamise raames enda kasutusse saadud eluruumis, tuleb teenuse saajal tasuda eluaseme kasutamisega seotud kulud.

 

Kuidas saad teenusele?

Esita palun oma avaldus sotsiaalkindlustusametile, et soovid saada erihoolekande teenust.

Avalduse esitamiseks on sul viis võimalust – vali, milline neist on sulle mugavam:

Täpsemat infot ja nõustamist erihoolekande teenuste kohta saad teenuste konsultandilt.

Avalduse ja muude dokumentide esitamisest alates 40 tööpäeva jooksul võtab erihoolekande konsultant sinuga ühendust ja annab teada, kas ja millise teenusega saab sinu elu ja toimetulekut paremaks muuta.

Kui oled saanud suunamisotsuse igapäevaelu toetamise, toetatud elamise või töötamise toetamise teenusele

KUI SOOVID AIDATA..

Iga päev ei pea tegema midagi Suurt,
aga alati võib teha Midagi head!

Koostöö partnerid