Töötamise toetamise teenus

Erivajadustega Inimeste Toetusühing ( EIT ) Tugiliisu osutab töötamise toetamise teenust Tallinnas ja Harju maakonnas elavatele täiskasvanud vaimupuudega inimestele.

Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes vajab töö leidmiseks ning töötamise ajal pidevalt toetust ja juhendamist.

Teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada inimest tema võimetele vastava sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.

Mida teenusel tehakse?

Millal teenust osutatakse? Teenuse osutamine toimub vastavalt vajadusele inimesele sobivas kohas kokkuleppel teenuseosutajaga, nt inimese kodus või mujal, olenevalt teenuse tegevusest. Teenuseosutaja poolt viiakse teenuse tegevusi läbi vastavalt inimese vajadusele.

Mille eest tuleb tasuda? Teenusel ei ole kulusid, mille eest tuleb inimesel tasuda.

NB! Töötamise toetamise teenuseosutaja peab leidma teenusele suunatud inimesele sobiva töö vähemalt ühe aasta jooksul pärast teenuse osutamisega alustamist. Kui töötamise toetamise teenust saama suunatud inimene ei ole ühe aasta jooksul ühtegi temale pakutud tööd vastu võtnud, lõpetatakse temale töötamise toetamise teenuse osutamine.

Kuidas saad teenusele?

Esita palun oma avaldus sotsiaalkindlustusametile, et soovid saada erihoolekande teenust.

Avalduse esitamiseks on sul viis võimalust – vali, milline neist on sulle mugavam:

Täpsemat infot ja nõustamist erihoolekande teenuste kohta saad teenuste konsultandilt.

Avalduse ja muude dokumentide esitamisest alates 40 tööpäeva jooksul võtab erihoolekande konsultant sinuga ühendust ja annab teada, kas ja millise teenusega saab sinu elu ja toimetulekut paremaks muuta.

Kui oled saanud suunamisotsuse igapäevaelu toetamise, toetatud elamise või töötamise toetamise teenusele

KUI SOOVID AIDATA..

Iga päev ei pea tegema midagi Suurt,
aga alati võib teha Midagi head!

Koostöö partnerid